سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

پنجمین شرط عوضین: علم به مقدار مثمن

 • ۲۱:۰۶

مسأله العلم بقدر المثمن کالثمن

و فی خصوص الکیل و الوزن خصوص الأخبار المعتبره

 • منها صحیحه الحلبی

الإیراد علی الصحیحه و الجواب عنه

 • روایه سماعه
 • روایه أبان
 • روایه أبی العطارد
 • و مرسله ابن بکیر

ملاک شرط قدرت بر تسلیم زمان استحقاق تسلیم است

 • ۲۱:۴۷

ملاک شرط قدرت بر تسلیم، زمان استحقاق تسلیم است نه زمان عقد. در نتیجه:

 • اگر در حال عقد قدرت بر تسلیم وجود دارد ولی می دانیم که بعد از آن وجود ندارد این قدرت بر تسلیم فائده ای ندارد و شرط محقق نشده است. ولی اگر زمان عقد قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشد ولی در زمانی که باید مبیع را اقباض کند وجود داشته باشد شرط محقق شده است.
 • اگر عین مبیع در دست مشتری باشد نیازی به قدرت بر تسلیم داشتن وجود ندارد.
 • زمانی که به تسلیم مبیع نیازی نباشد، قدرت بر تسلیم هم نیاز نیست مثل عبدی که برای آزاد کردن می خرند.
 • زمانی که مشتری به مجرد عقد مستحق تسلیم مبیع نیست به خاطر اینکه شرط شده است که مدتی در تسلیم مبیع تاخیر باشد یا در عقد فضولی که اجازه نیاز دارد. (بنابر قول ناقلیت اجازه)

قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز، مانع؟

 • ۲۱:۱۵

قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع است یا عجز از تسلیم، مانع است؟

 • معاقد اجماعات این است که قدرت بر تسلیم شرط است.
 • عجز امر عدمی است و امر عدمی نمی‌تواند مانع باشد بلکه مانع همیشه وجودی است. مثل آتش که آب مانع آن است.

البته چه قدرت بر تسلیم شرط باشد و چه عجز شرط باشد ثمره ای ندارد. فرقی هم ندارد شک ما، شک موضوعی باشد یا حکمی یا مفهومی.

 • شک موضوعی: زمانی که شک کنیم که قدرت بر تسلیم یا عجز تحقق پیدا کرده است یا نه، استصحاب می کنیم و عدم قدرت یا عجز گذشته را ابقاء می کنیم.
 • شک حکمی: زمانی که شک کنیم آنچه از عمومات اوفوا بالعقود و امثال آن خارج است، عجز استمراری است یا عجز حتی یک ماهه را هم شامل می شود به اصاله العموم این عمومات تمسک می کنیم.
 • شک مفهمومی: زمانی که شک کنیم مراد از عجز، تعذر است یا تعسر و سخت بودن تسلیم را هم شامل می شود به عمومات صحت تمسک می کنیم.

دلائل وجوب قدرت بر تسلیم

 • ۱۷:۰۸
قدرت بر تسلیم یعنی اینکه بایع باید بتواند مبیع و کالا را به مشتری تحویل دهد مثل پرنده در آسمان گر چه پرنده ها مال اوست ولی او قادر نیست اینها را به مشتری تحویل دهد یا بنده و عبدی که فرار کرده باشد مالک آن نمی تواند آن را بفروشد چون نمی تواند آن را تحویل دهد.
استدلال های زیادی برای اثبات اینکه قدرت بر تسلیم، شرط صحت بیع است آورده شده است که شیخ انصاری برخی از آنها را می پذیرد و برخی دیگر را رد می کند. این استدلال ها عبارتند از:


نهی نبی از بیع غرری

روایت شده است که "نهی النبی صلی الله علیه و اله عن بیع الغرر" یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله از معامله غرری نهی کردند و بیعی که قدرت بر تسلیم در آن وجود ندارد غرری است و اجماعا نهی در اینجا موجب فساد می شود. پس قدرت بر تسلیم در صحت بیع شرط است و نبود آن موجب فساد معامله می شود. مرسل بودن روایت هم با شهرتی که بین امامیه و عامه دارد جبران می شود. (غرر به معنای جهالت است).

حکم اجازه در عقد فضولی

 • ۱۳:۰۹

همه کسانی که قائل به عقد فضولی هستند صحت آن را مشروط به اجازه بعدی می دانند ولکن اختلاف وجود دارد که اجازه کاشف است یا ناقل؟ کاشف بودن اجازه به این معناست که اجازه کشف می کند که عقد از ابتدا دارای اثر شرعی (نقل و انتقال عوضین) بوده و مبیع برای مشتری و ثمن برای مالک بوده است.
ناقل بودن اجازه به این معنی است که عقد از زمان اجازه اثر شرعی دارد و در مدتی که عقد فضولی انجام شده تا زمانی که اجازه داده شده این عقد دارای اثر شرعی نبوده و نقل انتقال عوضین قبل از اجازه هنوز صورت نگرفته بوده.
ثمرات کاشفیت و ناقلیت اجازه در ادامه مبحث آمده ولی یکی از این آثار این است که بنابر کاشفیت نماء (مثلا بچه گوسفند) برای مشتری و بنابر ناقلیت برای مالک است. اکثر فقها قائل به کاشفیت اجازه در عقد فضولی هستند و قائلین هر کدام از دو قول دلائلی دارند که در ادامه کتاب، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

شروط عوضین

 • ۱۸:۵۷

القول فی شرائط العوضین (تلخیص شروط عوضین مکاسب شیخ انصاری)

شروط عقد بیع

 • ۲۰:۰۳

شروط عقد بیع

شیخ انصاری علیه الرحمه هفت شرط را در مکاسب برای خرید و فروش و معامله مطرح می کنند و در مورد این شروط عقد بیع بحث و بررسی انجام می دهد که آیا این شروط که فقها مطرح کرده اند واقعا شرط عقد بیع است یا نه. ما عنوان هر کدام و توضیح مختصری از آن را آورده ایم تا ان شاء الله هر کدام را جداگانه توضیح بدهیم.

عقد بیع (تلخیص مکاسب)

 • ۲۰:۲۰

الکلام فی عقد البیع

در مطلب قبلی گفتیم که شیخ انصاری در کتاب البیع به معاطات و عقد بیع می پردازد. عقد بیع در چهار بحث بررسی می شود که عبارتند از:

تلخیص مکاسب کتاب البیع

 • ۲۲:۳۴

تلخیص کتاب البیع

در تلخیص مکاسب شیخ انصاری به تلخیص کتاب البیع می رسیم. شیخ انصاری ابتدا بحث های مقدماتی مثل معنای لغوی بیع و صحیح یا اعم بودن وضع لفظ بیع را مطرح می کنند و بعد از این مقدمه دو بحث معاطات (مصداق ناقص بیع) و عقد بیع را مورد بررسی قرار می دهند.

نمودار اجازه و رد در معامله فضولی (تلخیص مکاسب)

 • ۲۳:۴۰

در بحث بیع فضولی به اجازه و رد بیع فضولی می رسیم که در آن به مجاز (اجازه دهنده)، مجیز (اجازه شونده)، شروط اجازه و حکم اجازه پرداخته می شود و در پایان در مورد رد صحبت می شود. نمودار القول فی الاجازه و الرد را در تصویر ملاحظه می کنید.

۱ ۲
وَ عِبادُ الرَّحمن...
آنان که سبک بال بر روی زمین راه می روند...
با اَهل آسمان بیشتر اَز اَهل زمین اُنس دارند...
آنچنان اَز جهنم یاد می کنند اِنگار آن را می بینند...
اگر صفات عباد الرحمن هر چند کم، در جامعه به وجود آید، رحمت بر ما نازل می شود و مشکلات حل خواهد شد...
إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ...

در این سایت
در كل اينترنت
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد