سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

تو موش را بی ارزش نشمرده ای بلکه دینت را بی ارزش شمرده ای

 • ۲۲:۳۶


عن امیر المومنیین علی علیه السلام انه قال : اشد الذنوب ذنب استهان به راکبه(1)

امیرالمونین علی علیه السلام فرمودند: بزرگترین گناه ، گناهی است که کسی که مرتکب آن می شود آن را کوچک بشمارد.

528-ﻭ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻴﻘﻄﻴﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻤﺮ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻉ ﻗﺎﻝ ﺃﺗﺎﻩ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﺄﺭﺓ ﻓﻲ ﺧﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻦ ﺃﻭ ﺯﻳﺖ ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻛﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻉ ﻟﺎ ﺗﺄﻛﻠﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻔﺄﺭﺓ ﺃﻫﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺗﺮﻙ ﻃﻌﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻉ ﺇﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﻒ ﺑﺎﻟﻔﺄﺭﺓ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﻔﻔﺖ ﺑﺪﻳﻨﻚ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲ ﺀ (2)


روایت شده که مردی پیش امام محمد باقر علیه السلام آمد و گفت: موشی در کوزه بزرگی که در آن روغن زیتون یا روغن دیگری هست ،افتاده است. حکم خوردن آن را چگونه می بینی؟ 

امام فرمود:آن را نخور.

آن شخص جواب داد: موش نزد من کم ارزش تر از آن است که بخاطر آن غذایم را ترک کنم.

امام جواب داد: تو موش را بی ارزش نشمردی بلکه دینت را بی ارزش شمرده ای ؛ خداوند مرده هر حیوانی را حرام کرده است.


پاورقی:

 1. وسائل الشیعه ج15ص312
 2. وسائل الشیعه ج1  ص206

گفتن "هر وقت داشتی ،پولش را بیاور" معامله را باطل می کند

 • ۲۰:۱۴

بعضی از مردم هنگام خرید و فروش نسیه مدت را معلوم نمی کنند و به عنوان مثال خریدار می گوید: ''پولش را برایت می آورم ''یا اینکه فروشنده می گوید: ''قابل شما را ندارد ، هر وقت داشتی، پولش را برایم بیاور''که این کار باعث باطل شدن معامله می شود و در نتیجه نه فروشنده مالک پول می شود و نه خریدار مالک کالا می شود ، مگر اینکه با این که بدانند معامله انها باطل است راضی باشند طرف مقابل از پول و کالا استفاده کند .

باید توجه کرد که در خرید و فروش باطل، مالک کالا و پول، صاحب اصلی انهاست و او می تواند رضایت ندهد و مالش را پس بگیرد و همچنین طرف مقابل هم اختیار دارد که مالش را پس بگیرد یا اینکه رضایت دهد طرف مقابل از ان استفاده کند . ولی اگر معامله صحیح بود ،نه مشتری و نه فروشنده حق بهم زدن معامله و پس گرفتن را نداشتند.

ﻣﺴﺄﻟﻪ 2105- ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺕ ﻛﺎﻣﻠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﺩ، ﭼﻮﻥ ﻣﺪﺕ ﻛﺎﻣﻠﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺳﺖ. 

-رساله امام خمینی

شرایطی که اگر رعایت نشوند معامله باطل می شود

 • ۰۰:۲۵

وقتی جنسی خرید می کنیم یا میفروشیم ، حتما باید شرایطی را رعایت کنیم و گرنه معامله ما درست نیست و باید جنس، به صاحب ان و پول به مشتری، برگردد. مثلا خیلی از چیزها هست که باید با وزن معامله شود ولی خریدار وزن ان را اصلا نمیداند.

البته اگر بدانیم فروشنده با معامله فاسد هم راضی هست که ما از جنس استفاده کنیم (یعنی اینکه اگر بداند معامله باطل است و خریدار ،مالک جنس نیست و هنوز مالک جنس ،خودش است ،باز هم راضی است مشتری از مالش استفاده کند)، می توانیم از جنس خریده شده استفاده کنیم . ولی اگر شک داریم که فروشنده راضی هست یا نه نمی توانیم از مال استفاده کنیم و باید از فروشنده بپرسیم ایا رضایت دارد با اینکه معامله ما باطل بوده از جنس استفاده کنیم یا نه

حل تعارض دو روایت

 • ۲۲:۱۴

تعرض

الکر الف و مائنا رطل

مقدار اب کر 1200 رطل است

الکر...ستمائه رطل

مقدار آب کر 600 رطل است.(1)

در یک روایت مقدار آب کر را 1200 رطل (ظرف خاصی که برای اندازه گیری استفاده می شده ) و در روایتی دیگر 600 رطل بیان شده و در ظاهر ممکن نیست هر دو روایت از امام باشد.

 ولی وقتی بدانیم که راوی روایت اول عراقی و راوی روایت دوم حجازی هست ، تعارض روایت ها با هم حل می شود . چون حجم رطل حجازی ، دو برابر رطل عراقی هست . و اگر امام به هر دو راوی یک جواب می داد ، انها دو مقدار متفاوت را به عنوان مقدار اب کر می دانستند.

پس در فهم روایات دانستن شناخت راوی و عرف او اهمیت دارد .

 

1)هر دو روایت در وسائل الشیعه ج1 ص167

 • ۱۹۴۲

دعایی که پیامبر(ص) در حق فقهای جانشینش کرد

 • ۱۶:۰۷

امام خمینی در کتاب ولایت فقیه میفرمایند:

ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﺎﻟﺘﺶ (بر اثبات ولایت فقیه)ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺳﺖ: ﻗﺎﻝ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻉ): ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻞٰﻩ (ﺹ): ﺍﻟﻞٰﻫﻢ ﺍﺭﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﺋﻲ ﺛﻠﺎﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻗﻴﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻞٰه، ﻭ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎﺅﻙ؟ ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ، ﻳﺮﻭﻭﻥ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻭ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻴﻌﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ. «1»

ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻉ) ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻞٰﻩ (ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺧﺪﺍﻳﺎ، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻣﺮﺍ ﺭﺣﻤﺖ ﻛﻦ. » ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩ. ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪﺍ، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﻰ ﺁﻳﻨﺪ، ﺣﺪﻳﺚ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻣﺮﺍ ﻧﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪ. »

ﻗﻄﻌﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﻐﻞ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺃﻯ ﻭ ﻓﺘﻮﺍﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ؛ ﻭ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﻛﻪ ﺍﺻﻠﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺭﺏ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻘﻴﻪ «2» ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺿﺒﻂ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ، ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻠﺎﻣﻰ ﺭﺍ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺣﺪﻳﺚ ،ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ، ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ، ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﻠﺎﻡ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ (ﺹ) ﻭ ﺍﺋﻤﻪ (ﻉ) ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﺸﺮ ﻭ ﺑﺴﻂ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ؛ ﺣﻮﺯۀ ﺩﺭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ؛ ﻭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩۀ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ؛ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻳﺎﺩ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺴﻂ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤۀ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺟﺰﺀ ﻭﺍﺿﺤﺎﺕ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻤﺎﻯ ﺍﺳﻠﺎﻡ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺟﺎﻯ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﻟﻞٰﻫﻢ ﺍﺭﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﺋﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺍﻭﻳﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ؛ ﻭ ﻳﻚ ﻛﺎﺗﺐ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻠﻴﻔۀ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ (ﺹ) ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ «ﺧﻠﻔﺎ»، ﻓﻘﻬﺎﻯ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺍﻧﺪ. ﻧﺸﺮ ﻭ ﺑﺴﻂ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻓﻘﻬﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﺩﻟﻨﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺜﻞ ﻗﻀﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ

ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺎﻟﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮ «ﻭﻟﺎﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ» ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺎﻯ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻳﺮﺍ «ﺧﻠﺎﻓﺖ» ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺌﻮﻥ ﻧﺒﻮﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﻭ ﺟﻤﻠۀ ﺍﻟﻞٰﻫﻢ ﺍﺭﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﺋﻰ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠۀ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﻨﻰ «ﺧﻠﺎﻓﺖ» ﺩﺭ ﺁﻥ، ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺴﺖ. ﻭ ﺟﻤﻠۀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻯ ﻭ ﻳﺮﻭﻭﻥ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻠﻔﺎﺳﺖ، ﻧﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻠﺎﻓﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺍﻣﺮ ﻣﺠﻬﻮﻟﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻭ ﺳﺎﺋﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺳﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ.

ﺟﺎﻯ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠۀ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺘﻰ ﻳﺎ ﺍﻟﺎﺋﻤﺔ ﺧﻠﻔﺎﺋﻰ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻩ، ﻭ ﺍﺳﺘﺪﻟﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﻭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻟﻜﻦ ﺩﺭ ﺟﻤﻠۀ ﺧﻠﻔﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄۀ ﺁﻥ ﻛﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻞٰﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺖ، ﻳﺎ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺻﻰ، ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﺋﻤﻪ، ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺋﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍ ﻭ ﺣﺎﻛﻢ ﻭ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺑﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺎﺵ! ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺛﻐﻮﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺍﻋﺪﺍﺀ ﺩﻳﻦ ﺑﺎﺵ! ﻭ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﻛﺠﺮﻭﻯ ﺭﺍﻳﺞ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﻯ ﺍﺳﺖ. (3)
 • ۱۸۵۱

اخر الزمان :عصری که بهترین اهالی در ان زندگی می کنند

 • ۲۰:۴۹

انتظار

امام زمان در زمانی ظهور می کند که درک و فهم مردم بسیار بالا رفته و این فهم در آخر الزمان، آنها را به سمت ایمانی قوی و اعتقادی راسخ می کشاند (به خلاف انچه که بعضی فکر میکنند که علم انسان ها را به سمت سکولار شدن پیش می برد ) .
حضرت سجاد علیه السلام میفرماید:

إن أهل زمان غیبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل من أهل کلّ زمان« کسانى که در زمان غیبت قائل به امامت حضرت بقیةاللَّه و منتظر ظهور آن حضرت هستند، از اهل همه زمانها افضل هستند.

بعد مى‏فرماید: »لأن اللَّه تعالى ذکره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغیبة عندهم بمنزلة المشاهدة«این طایفه افضل از همه هستند؛ زیرا خداوند عقل و فهمی به آنها داده است، که غیبت و ظهور نزدشان مساوى است

بحار الانوار ج36 ص386

البته این مطلب منافاتی با فراگیر شدن ظلم و فساد ندارد.

خانم ، تو باعث می شوی جوانان ما تیر بخورند

 • ۲۲:۱۸

بی حجابی

روح انسان هم مثل جسم او نیاز به غذا دارد و باید از ان مواظبت کرد تا اسیبی نبیند. گاهی آثار بی حجابی در جامعه مانند تیری روح انسان را زمین گیر میکند و او را از مسیر باز میدارد .

امام صادق علیه السلام می فرماید:

النظره سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها لله عزوجل لا لغیره اعقبه الله امنا و ایماناً یجد طعمه.(1)

نگاه (حرام) تیری مسموم از تیرهای شیطان است که هر کس به خاطر خدای عزوجل – نه به خاطر غیر او – از آن چشم پوشد، خداوند آرامش و ایمانی که طعم آن را بچشد، به او عطا می فرماید. (وسائل الشیعه، جلد 14، باب 104، حدیث 5.)

زنانی که با حجابی نامناسب وارد جامعه می شوند باعث می شوند که تیر گناه، روح جوانان جامعه را زمین گیر کند و نتوانند طعم ایمان را بچشند وفردای قیامت به خاطر به گناه انداختن مردان جامعه از انها سوال خواهد شد، که چرا از نعمت زیبایی که به تو داده شده بود بد استفاده کردی؟  

البته مرد ها هم باید در جامعه ای که حجاب ها کمتر رعایت می شود دقت بیشتری کنند و گر چه در این جامعه حفظ چشم ها سخت تر می شود تا انجا که نگه داشتن دین دراخر الزمان مثل نگه داشتن اتش در کف دست می شود ، لکن هیچ گاه بی حجابی زنان دلیلی و مجوزی برای نگاه مردان نمی شود و مردان وظیفه دارند در هر حال چشمان خود را حفظ کنند ولی به خاطر سخت تر بودن ترک این گناه در این شرایط اجر بیشتری دارند تا انجا که در روایات داریم که اجر 50 برابر برای مردم اخرالزمان نوشته می شود.

آثار اجتماعی بی حجابی در جامعه، تیر هایی هست که دیده نمی شوند و چه خطرناک است آنچه که هیچ کس نمی فهمد چگونه زخمی شد و دردی هم حس نمی کند.

 

امام خمینی: من مخالفم که روحانیون سمت اجرایی بگیرند

 • ۲۰:۴۹

امام خمینی 

امام در ابتدا بنایی برای جواز قبول پست اجرایی از سوی روحانیت نداشتند و مخالف حضور روحانیت در مناصب اجرایی بودند. در نظر ایشان حکومت اسلامی، حکومتی است که در محتوا از سایر حکومتها متمایز می شود. از این نظر حکومت وسیله ای برای تحقق احکام شرعی اسلام است. و مهم آن است که احکام اسلامی در جامعه پیاده شود. بنابراین حوزه قانونگذاری بر حوزه اجرایی اولویت و ارجحیت دارد.

امام در شرح دلایل این نگرش چنین بیان می­کنند:

«بله، ما یک وقتی که در نجف بودیم این کلمه را گفته ایم، که علماء مرتبه شان بالاتر از این است که داخل بشوند در امور اجرایی...(صحیفه امام، جلد13، ص433). من یک کلمه را عرض بکنم - شاید قبلاً هم عرض کرده باشم - و آن اینکه من از اوّل که در این مسائل بودم و کم کم آثار پیروزی داشت پیدا می شد، در مصاحبه ای که انجام دادم، چه با کسانی که از خارج آمدند، حتی در نجف و در پاریس و چه در حرف هایی که خودم زدم، این کلمه را گفته ام که روحانیون شغل شان یک شغل بالاتر از این مسائل اجرایی است و چنانچه اسلام پیروز شود، روحانیون می روند سراغ شغل های خودشان(صحیفه امام، جلد16، ص349). مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و افراد صالحی نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند، علماء باید مشغول به کارهایشان باشند. این شأنی برای علماء نیست که ریاست جمهوری، یا پست دیگری داشته باشند»(صحیفه امام، جلد18، ص241).

اما پس از مدتی با میدان دادن به امثال مرحوم بازرگان و اقای بنی صدر ، به این نتیجه رسیدند که بدون حضور روحانیون اهداف انقلاب تامین نمی شود. لذا اجازه دادند آنها نیز در این عرصا وارد شوند.

 • ۱۱۹۸

نرم افزار اندروید انتخابات مجلس خبرگان

 • ۲۱:۲۰

مجلس خبرگان

شامل: 

✅لیست تمام نامزدها به تفکیک استان

✅تصاویر نامزدها

✅زندگینامه و سوابق نامزدها

✅توضیحات در مورد مجلس خبرگان


📥برای دریافت نرم افزار اینجا کلیک کنید

مسجد جمکران چگونه ساخته شد؟

 • ۱۴:۳۷

آن چه مسلم است، این است که مسجدجمکران، بیش از یک هزار سال پیش به فرمان حضرت بقیة الله، ارواحنا فداه، در بیدارى، نه در خواب ساخته شده و در طول قرون و اعصار، پناهگاه شیعیان و پایگاه منتظران و تجلّیگاه حضرت صاحب الزمان (علیه السلام)  بوده است.

امام زمان اشخاصی را به دنبال حسن بن مثله مازندرانی می فرستد و امام بعد از آمدن حسن بن مثله به او دستوراتی می دهند و از طریق او مسجد مقدس جمکران را بنا می کنند که مشروح ان را می توانید در ادامه مطلب بخوانید.

Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد

نظرات خصوصی جواب داده نمی شود