سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

هیچ کس از این تحریم به انداره تحریم امریکا صدایش در نیامد

 • ۲۲:۵۶

امام زمان

امام صادق(ع) فرمودند:

... وقتی عذاب و سختی بر بنی اسرائیل طولانی شد. چهل روز به درگاه خدا گریه و ناله کردند. خداوند متعال به موسی و هارون(ع) وحی فرمود: که آنها را از دست فرعون نجات دهند و این در حالی بود که از چهارصد سال (عذاب)، صد و هفتاد سال باقی مانده بود و خداوند متعال به واسطة دعای بنی اسرائیل از آن صد و هفتاد سال صرف نظر نمود.

آنگاه امام صادق(ع) فرمودند:

همچنین شما (شیعیان) اگر این عمل (یعنی گریه و دعا کردن برای تعجیل فرج) را انجام دهید، خداوند قطعاً فرج و گشایش ما را می رساند و اگر انجام ندهید (و دست روی دست بگذارید و بی تفاوت بمانید) این امر به نهایت خود می رسد.

تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 155.

معرفی و دانلود وسائل الشیعه

 • ۲۰:۴۱

وسائل الشیعه

معرفی کتاب وسائل الشیعه

کتاب شریف وسائل شیعه توسط محمد بن حسن بن علی معروف به شیخ حر عاملی نوشته شد.وی درسال 1033بدنیا امد و در71 سالگی چشم از جهان فرو بست.وی در مشهد الرضا علیه السلام مدفون است(1)

شیخ حر عاملی روایات فقهی کتب اربعه و 70 کتاب دیگر را در این کتاب جمع اوری کرده است.(2) او این کتاب را طی 18 یا 20 سال گرد اورد (3)و حداقل سه بار تمام کتاب را مورد مطالعه قرار داد(4)

شیخ حر عاملی وجود تطویل و تاویل های دور از واقع در کتاب های پیشین ،پراکندگی روایات ، ناسازگاری روایات با عنوان باب های فقهی و فقدان بسیاری از روایات مرتبط با مسائل شرعی را انگیزه خود برای تدوین وسائل معرفی کرد(5) او تصریح میکند روایات کتابش را از کتاب های مشهوری نقل کرده که مورد اعتنا وعمل شیعه است(6)

کتاب وسائل بخاطر حسن ترتیب و تبویب از آغاز تا کنون مورد توجه واستفاده مجتهدان شیعه بوده است.(7)

وقتی تر و خشک با هم می سوزند

 • ۲۰:۱۵

زلزله

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ ) انفال (25


ﻧﻴﻜﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺪﺍﻥ ﺳﻜﻮﺕ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﻬﻴﻢ ﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮﻭﻓﻰ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﻟﺎ ﻳﻌﺬﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﻴﻦ ﻇﻬﺮﺍﻧﻴﻬﻢ ﻭ ﻫﻢ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻨﻜﺮﻭﻩ ﻓﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻋﺬﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺰ - ﻭ ﺟﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻤﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺧﺎﺹ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻰ ﺑﺮ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺳﻜﻮﺕ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. (1)

ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﺳﻠﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺍﻣﻦ ﮔﻴﺮﺷﺎﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎﻯ ( (ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ) ) ﻭ ( (ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ) ) ﻭ ( (ﺍﻟﺤﺎﺩ) ) ﻭ ﻣﺎﺩﻳﮕﺮﻯ ﻭ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﺧﻠﺎﻗﻰ ﻭ ﻣﺘﻠﺎﺷﻰ ﺷﺪﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‌ﻫﺎ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﻓﺤﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﻭ ﻋﻘﺐ ﮔﺮﺩ ﻋﻠﻤﻰ، ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻯ ﺁﻳﻪ ﺭﺍ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺩﺍﻣﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ، ﻧﻴﻚ ﻭ ﺑﺪ ﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺟﺎﻫﻞ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﺎ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻗﻄﻌﻰ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﮔﺮﺩﺩ. (2)

ادامه مطلب

 

کتاب در مورد سقیفه

 • ۱۸:۰۶

برای دانلود رایگان به فرمت دلخواهتان روی تصویر کتاب مورد نظر کلیک کنید

سخنرانی امام خمینی علیه کاپیتولاسیون

 • ۲۳:۱۶

برای دانلود صوت سخنرانی امام خمینی علیه کاپیتولاسیون بر روی عکس راست کلیک کرده و گزینه save link as  را بزنید

وبرای گوش دادن بر روی عکس کلیک کنید

کاپیتولاسیون

 • سخنرانی که امام در شروع آن اشک ها را جاری می کند .
 • سخنرانی که در خانه امام و در روزی که هم تولد امام است و هم تولد شاه ایراد شد.
 • سخنرانی که وقتی مردم خبردار شدند که قرار است این سخنرانی برگزار شود، شاه پیشکارش را نزد حضرت امام فرستاد که شما هر چه می خواهید به شاه فحش دهید اما اسمی از آمریکا نیاورید.
 • سخنرانی که باعث شد شاه نه روز بعد با دو گردان نظامی به قم بیاد و امام را دستگیر و به تبعید بفرستد

 

افضل الاعمال انتظار الفرج

 • ۱۴:۲۵

امام علی علیه السلام فرمودند:

أفَضلُ عبادهِ المُؤمنِ انتظارُ فَرَج اللّهِ

بهترین عبادت مؤمن، انتظار کشیدن برای گشایش امر دین خداوند است

(بحارالانوار، ج52، ص131)

امام زمان

منتظر تمام توجهش به محبوب است. همه چیز را آماده آمادنش می کند .مبادا در شهر چیزی باشد که محبوب را بیازارد . نکند محبوب از چیزی ناراحت است. سراپای وجودش از غم محبوب اتش گرفته و نیرویی در اوست که هیچ کس را یارای نگه داشتنش نیست. او آمدن محبوب را می خواهد و در فراغش عنان از کف داده . دیگر تاب این همه دوری را ندارد . سر به سجده نهاده و جز اشک مرهمی نمی بیند . دنیا  و انچه در ان است برایش ارزشی ندارد . او در عالمی دیگر است ...

رابطه محبت و دشمنی با ایمان

 • ۰۲:۳۹

از امام صادق (علیه السلام) در مورد حب و بغض سؤال شد که آیا از ایمان است یانه
آن حضرت فرمود: آیا ایمان چیزی جز حبّ و بغض است؟ 
سپس این آیه را تلاوت کرد: خداوند ایمان را محبوب دل شما قرار داد و آن را در قلب های شما جلوه داد و کفر و فسق و نافرمانی را را مورد کراهت شما قرار داد.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحبّ وَ الْبُغْضِ أَ مِنَ الْإِیمَانِ هُوَ فَقَالَ وَ هَلِ الْإِیمَانُ إِلَّا الْحبّ وَ الْبُغْضُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ حبّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ أُولئِکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ‌

منبع:

کلینی،الاصول من الکافی، ج ۲، ص ۱۲۵، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۵ ه. ش.

مقالات تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران

 • ۰۲:۳۸

 1. تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجار (آقا محمد خان تا دوره ناصرالدین شاه)

 2. تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره مشروطه

 3. تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم

 4. تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی مناطق و شهرهای ایران

 5. تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل)

 6. تاریخ جمهوری اسلامی ایران

 • ۱۰۳۳

کتاب کافی از کتب اربعه شیعه تالیف شیخ کلینی

 • ۰۲:۳۴

کافی


کتاب کافی از کتب اربعه شیعه تالیف شیخ کلینی است و ارزش و جایگاه رفیع کتب اربعه و علی الخصوص کتاب کافی بر بسیاری پنهان است.

سوال :نام کتب اربعه شیعه که فقها در استنباط احکام و غیره از ان استفاده می کنند چیست؟ این کتاب ها چه زمانی نوشته شده و پشتوانه این کتاب ها چیست؟
شیعه 4 کتاب اصلی روایی دارد که به کتب اربعه معروف است .این 4 کتاب با تکیه به 400 کتاب اولیه و سامان نیافته که در ان روایات بدون دخل و تصرف امده( اصول اربعة مائة) نوشته شده است. اصحاب ائمه تا دوران امام حسن عسگری سعی کردند تا میراث روایی اهل بیت را در قالب این 400 کتاب ثبت و ضبط کنند.
بیشترین سهم روایات این 400 کتاب از انِ امام صادق وامام کاظم علیهما السلام است.شیخ طوسی 3224 تن از شاگردان امام صادق علیه السلام را نام برده اند و معروف است که حدود 4000 نفر در مجلس درس امام صادق علیه السلام شرکت می کردند .
کتاب کافی از کتب اربعه شیعه تالیف شیخ کلینی یکی از این چهار کتاب است. شیخ کلینی حدودا هم زمان با ولادت امام زمان عج (255 قمری) متولد شد و در زمان غیبت صغری کتاب کافی را جمع اوری کرد و درسال 329 قمری(حدودا سال پایان غیبت صغری) از دنیا رفت.

منبع:
برگرفته از مقدمه معجم بحارالانوار صفحه 47 به نقل از قاموس الرجال

موتوا قبل ان تموتوا

 • ۰۲:۲۳

پیامبر اعظم صلی الله علیه واله فرمودند : موتوا قبل ان تموتوا " بمیرید قبل از اینکه شما را بمیرانند(1)

گفت پیغمبر صباحی زید را
کیف اصبحت ای رفیق با صفا
گفت عبدا موقنا باز اوش گفت
کو نشان از باغ ایمان گر شکفت
گفت تشنه بوده‌ام من روزها
شب نخفتستم ز عشق و سوزها
تا ز روز و شب گذر کردم چنان
که ز اسپر بگذرد نوک سنان

منبع:

1. در کتب روایی مثل بحار الانوار و الوافی بعنوان حدیث مشهور ذکر شده
2. مولوی 

مطالب مرتبط:

معنی حدیث موتوا قبل ان تموتوا چیست؟

وَ عِبادُ الرَّحمن...
آنان که سبک بال بر روی زمین راه می روند...
با اَهل آسمان بیشتر اَز اَهل زمین اُنس دارند...
آنچنان اَز جهنم یاد می کنند اِنگار آن را می بینند...
اگر صفات عباد الرحمن هر چند کم، در جامعه به وجود آید، رحمت بر ما نازل می شود و مشکلات حل خواهد شد...
إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ...

در این سایت
در كل اينترنت
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد

نظرات خصوصی جواب داده نمی شود