سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

تقویم آموزشی حوزه علمیه 97-96 (روزهای تعطیل، درسی و ...)

  • ۲۱:۱۱

تقویم آموزشی سطوح عالی  حوزه علمیه استان قم  سال تحصیلی 97-96

  مطابق مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه

روز هفته  تاریخ شمسی تاریخ قمری مناسبت/هفته درسی /روز درسی/ملاحظات

چهار شنبه 96/06/08 ذی الحجه 8 آغاز نیمسال اول  

پنجشنبه 96/06/09 ذی الحجه 9 روز عرفه * بعد از ظهر تعطیل 

جمعه         96/06/10 ذی الحجه 10 عید قربان تعطیل تعطیل

شنبه         96/06/11 ذی الحجه 11 هفته اول 1  

یکشنبه 96/06/12 ذی الحجه 12 هفته اول 2  

دوشنبه 96/06/13 ذی الحجه 13 هفته اول 3  

سه شنبه 96/06/14 ذی الحجه 14 هفته اول 4  

چهار شنبه 96/06/15 ذی الحجه 15 ولادت امام علی النقی الهادی (ع) هفته اول 5  

پنجشنبه 96/06/16 ذی الحجه 16 هفته اول * دروس جنبی

جمعه         96/06/17 ذی الحجه 17 هفته اول تعطیل  

شنبه         96/06/18 ذی الحجه 18 عید سعید غدیر خم هفته دوم تعطیل

یکشنبه 96/06/19 ذی الحجه 19 هفته دوم 6  

دوشنبه 96/06/20 ذی الحجه 20 ولادت امام موسی کاظم (ع) هفته دوم 7  

سه شنبه 96/06/21 ذی الحجه 21 هفته دوم 8  

چهار شنبه 96/06/22 ذی الحجه 22 هفته دوم 9  

پنجشنبه 96/06/23 ذی الحجه 23 هفته دوم * دروس جنبی

جمعه         96/06/24 ذی الحجه 24 هفته دوم تعطیل  

شنبه         96/06/25 ذی الحجه 25 هفته سوم 10  

یکشنبه 96/06/26 ذی الحجه 26 دهه محرم هفته سوم تعطیل

شنبه         96/07/15 16 محرم هفته ششم 11  

یکشنبه 96/07/16 17 محرم هفته ششم 12  

دوشنبه 96/07/17 18 محرم هفته ششم 13  

سه شنبه 96/07/18 19 محرم هفته ششم 14  

چهار شنبه 96/07/19 20 محرم هفته ششم 15  

پنجشنبه 96/07/20 21 محرم هفته ششم * دروس جنبی

جمعه         96/07/21 22 محرم هفته ششم تعطیل  

شنبه         96/07/22 23 محرم هفته هفتم 16  

یکشنبه 96/07/23 24 محرم هفته هفتم 17  

دوشنبه 96/07/24 25 محرم شهادت امام زین العابدین (ع) هفته هفتم تعطیل

سه شنبه 96/07/25 26 محرم هفته هفتم 18  

چهار شنبه 96/07/26 27 محرم هفته هفتم 19  

پنجشنبه 96/07/27 28 محرم هفته هفتم * دروس جنبی

جمعه         96/07/28 29 محرم هفته هفتم تعطیل  

شنبه         96/07/29 1 صفر هفته هشتم 20  

یکشنبه 96/07/30 2 صفر هفته هشتم 21  

دوشنبه 96/08/01 3 صفر هفته هشتم 22  

سه شنبه 96/08/02 4 صفر هفته هشتم 23  

چهار شنبه 96/08/03 5 صفر شهادت حضرت رقیه (س) هفته هشتم 24  

پنجشنبه 96/08/04 6 صفر هفته هشتم * دروس جنبی

جمعه         96/08/05 7 صفر شهادت امام حسن مجتبی (ع) هفته هشتم تعطیل  

شنبه         96/08/06 8 صفر هفته نهم 25  

یکشنبه 96/08/07 9 صفر هفته نهم 26  

دوشنبه 96/08/08 10 صفر هفته نهم 27  

سه شنبه 96/08/09 11 صفر هفته نهم 28  

چهار شنبه 96/08/10 12 صفر هفته نهم 29  

پنجشنبه 96/08/11 13 صفر هفته نهم *  

جمعه         96/08/12 14 صفر هفته نهم تعطیل  

شنبه         96/08/13 15 صفر هفته دهم 30  

یکشنبه 96/08/14 16 صفر هفته دهم 31  

دوشنبه 96/08/15 17 صفر هفته دهم 32  

سه شنبه 96/08/16 18 صفر دهه صفر هفته دهم دهه صفر

چهار شنبه 96/09/01 3 ربیع الاول هفته دوازدهم 33  

پنجشنبه 96/09/02 4 ربیع الاول هفته دوازدهم * دروس جنبی

جمعه         96/09/03 5 ربیع الاول هفته سیزدهم تعطیل  

شنبه         96/09/04 6 ربیع الاول هفته سیزدهم 34  

یکشنبه 96/09/05 7 ربیع الاول هفته سیزدهم 35  

دوشنبه 96/09/06 8 ربیع الاول شهادت امام حسن عسکری (ع) هفته سیزدهم تعطیل  

سه شنبه 96/09/07 9 ربیع الاول آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) هفته سیزدهم تعطیل  

چهار شنبه 96/09/08 10 ربیع الاول هفته سیزدهم 36  

پنجشنبه 96/09/09 11 ربیع الاول هفته سیزدهم * دروس جنبی

جمعه         96/09/10 12 ربیع الاول هفته سیزدهم تعطیل  

شنبه         96/09/11 13 ربیع الاول هفته چهاردهم 37  

یکشنبه 96/09/12 14 ربیع الاول هفته چهاردهم 38  

دوشنبه 96/09/13 15 ربیع الاول هفته چهاردهم 39  

سه شنبه 96/09/14 16 ربیع الاول هفته چهاردهم 40  

چهار شنبه 96/09/15 17 ربیع الاول میلاد پیامبر عزیز اسلام (ص) هفته چهاردهم تعطیل  

پنجشنبه 96/09/16 18 ربیع الاول هفته چهاردهم * دروس جنبی

جمعه         96/09/17 19 ربیع الاول هفته چهاردهم تعطیل  

شنبه         96/09/18 20 ربیع الاول هفته پانزدهم 41  

یکشنبه 96/09/19 21 ربیع الاول هفته پانزدهم 42  

دوشنبه 96/09/20 22 ربیع الاول هفته پانزدهم 43  

سه شنبه 96/09/21 23 ربیع الاول هفته پانزدهم 44  

چهار شنبه 96/09/22 24 ربیع الاول هفته پانزدهم 45  

پنجشنبه 96/09/23 25 ربیع الاول هفته پانزدهم * دروس جنبی

جمعه         96/09/24 26 ربیع الاول هفته پانزدهم  

شنبه         96/09/25 27 ربیع الاول هفته شانزدهم 46  

یکشنبه 96/09/26 28 ربیع الاول هفته شانزدهم 47  

دوشنبه 96/09/27 29 ربیع الاول هفته شانزدهم 48  

سه شنبه 96/09/28 30 ربیع الاول هفته شانزدهم 49  

چهار شنبه 96/09/29 1 ربیع الثانی  هفته شانزدهم 50  

پنجشنبه 96/09/30 2 ربیع الثانی  هفته شانزدهم * دروس جنبی

جمعه         96/10/01 3 ربیع الثانی  هفته شانزدهم  

شنبه         96/10/02 4 ربیع الثانی  هفته هفدهم 51  

یکشنبه 96/10/03 5 ربیع الثانی  هفته هفدهم 52  

دوشنبه 96/10/04 6 ربیع الثانی  هفته هفدهم 53  

سه شنبه 96/10/05 7 ربیع الثانی  هفته هفدهم 54  

چهار شنبه 96/10/06 8 ربیع الثانی  ولادت امام حسن عسکری (ع) هفته هفدهم 55  

پنجشنبه 96/10/07 9 ربیع الثانی  هفته هفدهم * دروس جنبی

جمعه         96/10/08 10 ربیع الثانی  هفته هفدهم  

شنبه         96/10/09 11 ربیع الثانی  هفته هیجدهم 56  

یکشنبه 96/10/10 12 ربیع الثانی  هفته هیجدهم 57  

دوشنبه 96/10/11 13 ربیع الثانی  هفته هیجدهم 58  

سه شنبه 96/10/12 14 ربیع الثانی  هفته هیجدهم 59  

چهار شنبه 96/10/13 15 ربیع الثانی  هفته هیجدهم 60  

پنجشنبه 96/10/14 16 ربیع الثانی  هفته هیجدهم * دروس جنبی

جمعه         96/10/15 17 ربیع الثانی  هفته هیجدهم  

شنبه         96/10/16 18 ربیع الثانی  هفته نوزدهم 61  

یکشنبه 96/10/17 19 ربیع الثانی  هفته نوزدهم 62  

دوشنبه 96/10/18 20 ربیع الثانی  هفته نوزدهم 63  

سه شنبه 96/10/19 21 ربیع الثانی  هفته نوزدهم 64  

چهار شنبه 96/10/20 22 ربیع الثانی  هفته نوزدهم 65  

پنجشنبه 96/10/21 23 ربیع الثانی  هفته نوزدهم * دروس جنبی

جمعه         96/10/22 24 ربیع الثانی  هفته نوزدهم  

شنبه         96/10/23 25 ربیع الثانی  آغاز نیم سال دوم هفته اول 1  

یکشنبه 96/10/24 26 ربیع الثانی  هفته اول 2  

دوشنبه 96/10/25 27 ربیع الثانی  هفته اول 3  

سه شنبه 96/10/26 28 ربیع الثانی  هفته اول 4  

چهار شنبه 96/10/27 29 ربیع الثانی  هفته اول 5  

پنجشنبه 96/10/28 30 ربیع الثانی  هفته اول * دروس جنبی

جمعه         96/10/29 جمادی الاولی1 هفته اول  

شنبه         96/10/30 جمادی الاولی2 هفته دوم 6  

یکشنبه 96/11/01 جمادی الاولی3 هفته دوم 7  

دوشنبه 96/11/02 جمادی الاولی4 هفته دوم 8  

سه شنبه 96/11/03 جمادی الاولی5 ولادت حضرت زینب (س) هفته دوم 9  

چهار شنبه 96/11/04 جمادی الاولی6 هفته دوم 10  

پنجشنبه 96/11/05 جمادی الاولی7 هفته دوم * دروس جنبی

جمعه         96/11/06 جمادی الاولی8 هفته دوم  

شنبه         96/11/07 جمادی الاولی9 هفته سوم 11  

یکشنبه 96/11/08 جمادی الاولی10 هفته سوم 12  

دوشنبه 96/11/09 جمادی الاولی11 هفته سوم 13  

سه شنبه 96/11/10 جمادی الاولی12 هفته سوم 14  

چهار شنبه 96/11/11 جمادی الاولی13 شهادت حضرت زهرا (س) هفته سوم تعطیل

پنجشنبه 96/11/12 جمادی الاولی14 هفته سوم تعطیل

جمعه         96/11/13 جمادی الاولی15 دهه فاطمیه (س) هفته سوم تعطیل

شنبه         96/11/14 جمادی الاولی16 هفته چهارم 15  

یکشنبه 96/11/15 جمادی الاولی17 16  

دوشنبه 96/11/16 جمادی الاولی18 17  

سه شنبه 96/11/17 جمادی الاولی19 18  

چهار شنبه 96/11/18 جمادی الاولی20 19  

پنجشنبه 96/11/19 جمادی الاولی21 * دروس جنبی

جمعه         96/11/20 جمادی الاولی22 تعطیل

شنبه         96/11/21 جمادی الاولی23 20  

یکشنبه 96/11/22 جمادی الاولی24 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تعطیل

دوشنبه 96/11/23 جمادی الاولی25 21  

سه شنبه 96/11/24 جمادی الاولی26 22  

چهار شنبه 96/11/25 جمادی الاولی27 23  

پنجشنبه 96/11/26 جمادی الاولی28 * دروس جنبی

جمعه         96/11/27 جمادی الاولی29 تعطیل

شنبه         96/11/28 جمادی الاولی30 24  

یکشنبه 96/11/29 جمادی الثانی1 دهه فاطمیه تعطیل 

دوشنبه 96/11/30 جمادی الثانی2 دهه فاطمیه تعطیل 

سه شنبه 96/12/01 جمادی الثانی3 شهادت حضرت زهرا (س) تعطیل 

چهار شنبه 96/12/02 جمادی الثانی4  

پنجشنبه 96/12/03 جمادی الثانی5 * دروس جنبی

جمعه         96/12/04 جمادی الثانی6 تعطیل 

شنبه         96/12/05 جمادی الثانی7 25  

یکشنبه 96/12/06 جمادی الثانی8 26  

دوشنبه 96/12/07 جمادی الثانی9 27  

سه شنبه 96/12/08 جمادی الثانی10 28  

چهار شنبه 96/12/09 جمادی الثانی11 29  

پنجشنبه 96/12/10 جمادی الثانی12 * دروس جنبی

جمعه         96/12/11 جمادی الثانی13 تعطیل

شنبه         96/12/12 جمادی الثانی14 30  

یکشنبه 96/12/13 جمادی الثانی15 31  

دوشنبه 96/12/14 جمادی الثانی16 32  

سه شنبه 96/12/15 جمادی الثانی17 33  

چهار شنبه 96/12/16 جمادی الثانی18 34  

پنجشنبه 96/12/17 جمادی الثانی19 * دروس جنبی

جمعه         96/12/18 جمادی الثانی20 ولادت حضرت زهرا (س)  

شنبه         96/12/19 جمادی الثانی21 35  

یکشنبه 96/12/20 جمادی الثانی22 36  

دوشنبه 96/12/21 جمادی الثانی23 37  

سه شنبه 96/12/22 جمادی الثانی24 38  

چهار شنبه 96/12/23 جمادی الثانی25 39  

پنجشنبه 96/12/24 جمادی الثانی26 * دروس جنبی

جمعه         96/12/25 جمادی الثانی27 تعطیل

شنبه         96/12/26 جمادی الثانی28 40  

یکشنبه 96/12/27 جمادی الثانی29 41  

دوشنبه 96/12/28 1 رجب ولادت امام محمد باقر (ع) *  

سه شنبه 96/12/29 2 رجب روز ملی شدن صنعت نفت تعطیل 

چهار شنبه 97/01/01 3 رجب عید نوروز تعطیل 

پنجشنبه 97/01/02 4 رجب عید نوروز تعطیل 

جمعه         97/01/03 5 رجب عید نوروز تعطیل 

شنبه         97/01/04 6 رجب عید نوروز تعطیل 

یکشنبه 97/01/05 7 رجب * امتحانات نیمسال اول

دوشنبه 97/01/06 8 رجب *

سه شنبه 97/01/07 9 رجب *

چهار شنبه 97/01/08 10 رجب *

پنجشنبه 97/01/09 11 رجب *

جمعه         97/01/10 12 رجب تعطیل  

شنبه         97/01/11 13 رجب ولادت حضرت علی علیه اسلام تعطیل اعتکاف

یکشنبه 97/01/12 14 رجب روز جمهوری اسلامی تعطیل اعتکاف

دوشنبه 97/01/13 15 رجب روز طبیعت- وفات حضرت زینب (س) تعطیل اعتکاف

سه شنبه 97/01/14 16 رجب 42  

چهار شنبه 97/01/15 17 رجب 43  

پنجشنبه 97/01/16 18 رجب * دروس جنبی

جمعه         97/01/17 19 رجب تعطیل  

شنبه         97/01/18 20 رجب 44  

یکشنبه 97/01/19 21 رجب 45  

دوشنبه 97/01/20 22 رجب 46  

سه شنبه 97/01/21 23 رجب 47  

چهار شنبه 97/01/22 24 رجب 48  

پنجشنبه 97/01/23 25 رجب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تعطیل  

جمعه         97/01/24 26 رجب تعطیل  

شنبه         97/01/25 27 رجب عید مبعث تعطیل  

یکشنبه 97/01/26 28 رجب 49  

دوشنبه 97/01/27 29 رجب 50  

سه شنبه 97/01/28 1 شعبان 51  

چهار شنبه 97/01/29 2 شعبان 52  

پنجشنبه 97/01/30 3 شعبان ولادت امام حسین (ع) تعطیل  

جمعه         97/01/31 4 شعبان ولادت حضرت ابوالفضل (ع) تعطیل  

شنبه         97/02/01 5 شعبان ولادت حضرت امام سجاد (ع) 53  

یکشنبه 97/02/02 6 شعبان 54  

دوشنبه 97/02/03 7 شعبان 55  

سه شنبه 97/02/04 8 شعبان 56  

چهار شنبه 97/02/05 9 شعبان 57  

پنجشنبه 97/02/06 10 شعبان * دروس جنبی

جمعه         97/02/07 11 شعبان ولادت حضرت علی اکبر (ع)  

شنبه         97/02/08 12 شعبان 58  

یکشنبه 97/02/09 13 شعبان 59  

دوشنبه 97/02/10 14 شعبان 60  

سه شنبه 97/02/11 15 شعبان ولادت امام زمان (عج) تعطیل

چهار شنبه 97/02/12 16 شعبان 61  

پنجشنبه 97/02/13 17 شعبان * دروس جنبی

جمعه         97/02/14 18 شعبان  

شنبه         97/02/15 19 شعبان 62  

یکشنبه 97/02/16 20 شعبان 63  

دوشنبه 97/02/17 21 شعبان 64  

سه شنبه 97/02/18 22 شعبان 65  

چهار شنبه 97/02/19 23 شعبان 66  

پنجشنبه 97/02/20 24 شعبان * دروس جنبی

جمعه         97/02/21 25 شعبان ماه مبارک رمضان  

åã ÝíÓäãÇ ˜áæÈ ÇÝÓÑÇä
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
وَ عِبادُ الرَّحمن...
آنان که سبک بال بر روی زمین راه می روند...
با اَهل آسمان بیشتر اَز اَهل زمین اُنس دارند...
آنچنان اَز جهنم یاد می کنند اِنگار آن را می بینند...
اگر صفات عباد الرحمن هر چند کم، در جامعه به وجود آید، رحمت بر ما نازل می شود و مشکلات حل خواهد شد...
إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ...

در این سایت
در كل اينترنت
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد

نظرات خصوصی جواب داده نمی شود