سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

تقویم آموزشی حوزه علمیه 97-96 (روزهای تعطیل، درسی و ...)

  • ۲۱:۱۱

تقویم آموزشی سطوح عالی  حوزه علمیه استان قم  سال تحصیلی 97-96

  مطابق مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه

روز هفته  تاریخ شمسی تاریخ قمری مناسبت/هفته درسی /روز درسی/ملاحظات

چهار شنبه 96/06/08 ذی الحجه 8 آغاز نیمسال اول  

پنجشنبه 96/06/09 ذی الحجه 9 روز عرفه * بعد از ظهر تعطیل 

جمعه         96/06/10 ذی الحجه 10 عید قربان تعطیل تعطیل

شنبه         96/06/11 ذی الحجه 11 هفته اول 1  

یکشنبه 96/06/12 ذی الحجه 12 هفته اول 2  

دوشنبه 96/06/13 ذی الحجه 13 هفته اول 3  

سه شنبه 96/06/14 ذی الحجه 14 هفته اول 4  

چهار شنبه 96/06/15 ذی الحجه 15 ولادت امام علی النقی الهادی (ع) هفته اول 5  

پنجشنبه 96/06/16 ذی الحجه 16 هفته اول * دروس جنبی

جمعه         96/06/17 ذی الحجه 17 هفته اول تعطیل  

شنبه         96/06/18 ذی الحجه 18 عید سعید غدیر خم هفته دوم تعطیل

یکشنبه 96/06/19 ذی الحجه 19 هفته دوم 6  

دوشنبه 96/06/20 ذی الحجه 20 ولادت امام موسی کاظم (ع) هفته دوم 7  

سه شنبه 96/06/21 ذی الحجه 21 هفته دوم 8  

چهار شنبه 96/06/22 ذی الحجه 22 هفته دوم 9  

پنجشنبه 96/06/23 ذی الحجه 23 هفته دوم * دروس جنبی

جمعه         96/06/24 ذی الحجه 24 هفته دوم تعطیل  

شنبه         96/06/25 ذی الحجه 25 هفته سوم 10  

یکشنبه 96/06/26 ذی الحجه 26 دهه محرم هفته سوم تعطیل

شنبه         96/07/15 16 محرم هفته ششم 11  

یکشنبه 96/07/16 17 محرم هفته ششم 12  

دوشنبه 96/07/17 18 محرم هفته ششم 13  

سه شنبه 96/07/18 19 محرم هفته ششم 14  

چهار شنبه 96/07/19 20 محرم هفته ششم 15  

پنجشنبه 96/07/20 21 محرم هفته ششم * دروس جنبی

جمعه         96/07/21 22 محرم هفته ششم تعطیل  

شنبه         96/07/22 23 محرم هفته هفتم 16  

یکشنبه 96/07/23 24 محرم هفته هفتم 17  

دوشنبه 96/07/24 25 محرم شهادت امام زین العابدین (ع) هفته هفتم تعطیل

سه شنبه 96/07/25 26 محرم هفته هفتم 18  

چهار شنبه 96/07/26 27 محرم هفته هفتم 19  

پنجشنبه 96/07/27 28 محرم هفته هفتم * دروس جنبی

جمعه         96/07/28 29 محرم هفته هفتم تعطیل  

شنبه         96/07/29 1 صفر هفته هشتم 20  

یکشنبه 96/07/30 2 صفر هفته هشتم 21  

دوشنبه 96/08/01 3 صفر هفته هشتم 22  

سه شنبه 96/08/02 4 صفر هفته هشتم 23  

چهار شنبه 96/08/03 5 صفر شهادت حضرت رقیه (س) هفته هشتم 24  

پنجشنبه 96/08/04 6 صفر هفته هشتم * دروس جنبی

جمعه         96/08/05 7 صفر شهادت امام حسن مجتبی (ع) هفته هشتم تعطیل  

شنبه         96/08/06 8 صفر هفته نهم 25  

یکشنبه 96/08/07 9 صفر هفته نهم 26  

دوشنبه 96/08/08 10 صفر هفته نهم 27  

سه شنبه 96/08/09 11 صفر هفته نهم 28  

چهار شنبه 96/08/10 12 صفر هفته نهم 29  

پنجشنبه 96/08/11 13 صفر هفته نهم *  

جمعه         96/08/12 14 صفر هفته نهم تعطیل  

شنبه         96/08/13 15 صفر هفته دهم 30  

یکشنبه 96/08/14 16 صفر هفته دهم 31  

دوشنبه 96/08/15 17 صفر هفته دهم 32  

سه شنبه 96/08/16 18 صفر دهه صفر هفته دهم دهه صفر

چهار شنبه 96/09/01 3 ربیع الاول هفته دوازدهم 33  

پنجشنبه 96/09/02 4 ربیع الاول هفته دوازدهم * دروس جنبی

جمعه         96/09/03 5 ربیع الاول هفته سیزدهم تعطیل  

شنبه         96/09/04 6 ربیع الاول هفته سیزدهم 34  

یکشنبه 96/09/05 7 ربیع الاول هفته سیزدهم 35  

دوشنبه 96/09/06 8 ربیع الاول شهادت امام حسن عسکری (ع) هفته سیزدهم تعطیل  

سه شنبه 96/09/07 9 ربیع الاول آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) هفته سیزدهم تعطیل  

چهار شنبه 96/09/08 10 ربیع الاول هفته سیزدهم 36  

پنجشنبه 96/09/09 11 ربیع الاول هفته سیزدهم * دروس جنبی

جمعه         96/09/10 12 ربیع الاول هفته سیزدهم تعطیل  

شنبه         96/09/11 13 ربیع الاول هفته چهاردهم 37  

یکشنبه 96/09/12 14 ربیع الاول هفته چهاردهم 38  

دوشنبه 96/09/13 15 ربیع الاول هفته چهاردهم 39  

سه شنبه 96/09/14 16 ربیع الاول هفته چهاردهم 40  

چهار شنبه 96/09/15 17 ربیع الاول میلاد پیامبر عزیز اسلام (ص) هفته چهاردهم تعطیل  

پنجشنبه 96/09/16 18 ربیع الاول هفته چهاردهم * دروس جنبی

جمعه         96/09/17 19 ربیع الاول هفته چهاردهم تعطیل  

شنبه         96/09/18 20 ربیع الاول هفته پانزدهم 41  

یکشنبه 96/09/19 21 ربیع الاول هفته پانزدهم 42  

دوشنبه 96/09/20 22 ربیع الاول هفته پانزدهم 43  

سه شنبه 96/09/21 23 ربیع الاول هفته پانزدهم 44  

چهار شنبه 96/09/22 24 ربیع الاول هفته پانزدهم 45  

پنجشنبه 96/09/23 25 ربیع الاول هفته پانزدهم * دروس جنبی

جمعه         96/09/24 26 ربیع الاول هفته پانزدهم  

شنبه         96/09/25 27 ربیع الاول هفته شانزدهم 46  

یکشنبه 96/09/26 28 ربیع الاول هفته شانزدهم 47  

دوشنبه 96/09/27 29 ربیع الاول هفته شانزدهم 48  

سه شنبه 96/09/28 30 ربیع الاول هفته شانزدهم 49  

چهار شنبه 96/09/29 1 ربیع الثانی  هفته شانزدهم 50  

پنجشنبه 96/09/30 2 ربیع الثانی  هفته شانزدهم * دروس جنبی

جمعه         96/10/01 3 ربیع الثانی  هفته شانزدهم  

شنبه         96/10/02 4 ربیع الثانی  هفته هفدهم 51  

یکشنبه 96/10/03 5 ربیع الثانی  هفته هفدهم 52  

دوشنبه 96/10/04 6 ربیع الثانی  هفته هفدهم 53  

سه شنبه 96/10/05 7 ربیع الثانی  هفته هفدهم 54  

چهار شنبه 96/10/06 8 ربیع الثانی  ولادت امام حسن عسکری (ع) هفته هفدهم 55  

پنجشنبه 96/10/07 9 ربیع الثانی  هفته هفدهم * دروس جنبی

جمعه         96/10/08 10 ربیع الثانی  هفته هفدهم  

شنبه         96/10/09 11 ربیع الثانی  هفته هیجدهم 56  

یکشنبه 96/10/10 12 ربیع الثانی  هفته هیجدهم 57  

دوشنبه 96/10/11 13 ربیع الثانی  هفته هیجدهم 58  

سه شنبه 96/10/12 14 ربیع الثانی  هفته هیجدهم 59  

چهار شنبه 96/10/13 15 ربیع الثانی  هفته هیجدهم 60  

پنجشنبه 96/10/14 16 ربیع الثانی  هفته هیجدهم * دروس جنبی

جمعه         96/10/15 17 ربیع الثانی  هفته هیجدهم  

شنبه         96/10/16 18 ربیع الثانی  هفته نوزدهم 61  

یکشنبه 96/10/17 19 ربیع الثانی  هفته نوزدهم 62  

دوشنبه 96/10/18 20 ربیع الثانی  هفته نوزدهم 63  

سه شنبه 96/10/19 21 ربیع الثانی  هفته نوزدهم 64  

چهار شنبه 96/10/20 22 ربیع الثانی  هفته نوزدهم 65  

پنجشنبه 96/10/21 23 ربیع الثانی  هفته نوزدهم * دروس جنبی

جمعه         96/10/22 24 ربیع الثانی  هفته نوزدهم  

شنبه         96/10/23 25 ربیع الثانی  آغاز نیم سال دوم هفته اول 1  

یکشنبه 96/10/24 26 ربیع الثانی  هفته اول 2  

دوشنبه 96/10/25 27 ربیع الثانی  هفته اول 3  

سه شنبه 96/10/26 28 ربیع الثانی  هفته اول 4  

چهار شنبه 96/10/27 29 ربیع الثانی  هفته اول 5  

پنجشنبه 96/10/28 30 ربیع الثانی  هفته اول * دروس جنبی

جمعه         96/10/29 جمادی الاولی1 هفته اول  

شنبه         96/10/30 جمادی الاولی2 هفته دوم 6  

یکشنبه 96/11/01 جمادی الاولی3 هفته دوم 7  

دوشنبه 96/11/02 جمادی الاولی4 هفته دوم 8  

سه شنبه 96/11/03 جمادی الاولی5 ولادت حضرت زینب (س) هفته دوم 9  

چهار شنبه 96/11/04 جمادی الاولی6 هفته دوم 10  

پنجشنبه 96/11/05 جمادی الاولی7 هفته دوم * دروس جنبی

جمعه         96/11/06 جمادی الاولی8 هفته دوم  

شنبه         96/11/07 جمادی الاولی9 هفته سوم 11  

یکشنبه 96/11/08 جمادی الاولی10 هفته سوم 12  

دوشنبه 96/11/09 جمادی الاولی11 هفته سوم 13  

سه شنبه 96/11/10 جمادی الاولی12 هفته سوم 14  

چهار شنبه 96/11/11 جمادی الاولی13 شهادت حضرت زهرا (س) هفته سوم تعطیل

پنجشنبه 96/11/12 جمادی الاولی14 هفته سوم تعطیل

جمعه         96/11/13 جمادی الاولی15 دهه فاطمیه (س) هفته سوم تعطیل

شنبه         96/11/14 جمادی الاولی16 هفته چهارم 15  

یکشنبه 96/11/15 جمادی الاولی17 16  

دوشنبه 96/11/16 جمادی الاولی18 17  

سه شنبه 96/11/17 جمادی الاولی19 18  

چهار شنبه 96/11/18 جمادی الاولی20 19  

پنجشنبه 96/11/19 جمادی الاولی21 * دروس جنبی

جمعه         96/11/20 جمادی الاولی22 تعطیل

شنبه         96/11/21 جمادی الاولی23 20  

یکشنبه 96/11/22 جمادی الاولی24 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تعطیل

دوشنبه 96/11/23 جمادی الاولی25 21  

سه شنبه 96/11/24 جمادی الاولی26 22  

چهار شنبه 96/11/25 جمادی الاولی27 23  

پنجشنبه 96/11/26 جمادی الاولی28 * دروس جنبی

جمعه         96/11/27 جمادی الاولی29 تعطیل

شنبه         96/11/28 جمادی الاولی30 24  

یکشنبه 96/11/29 جمادی الثانی1 دهه فاطمیه تعطیل 

دوشنبه 96/11/30 جمادی الثانی2 دهه فاطمیه تعطیل 

سه شنبه 96/12/01 جمادی الثانی3 شهادت حضرت زهرا (س) تعطیل 

چهار شنبه 96/12/02 جمادی الثانی4  

پنجشنبه 96/12/03 جمادی الثانی5 * دروس جنبی

جمعه         96/12/04 جمادی الثانی6 تعطیل 

شنبه         96/12/05 جمادی الثانی7 25  

یکشنبه 96/12/06 جمادی الثانی8 26  

دوشنبه 96/12/07 جمادی الثانی9 27  

سه شنبه 96/12/08 جمادی الثانی10 28  

چهار شنبه 96/12/09 جمادی الثانی11 29  

پنجشنبه 96/12/10 جمادی الثانی12 * دروس جنبی

جمعه         96/12/11 جمادی الثانی13 تعطیل

شنبه         96/12/12 جمادی الثانی14 30  

یکشنبه 96/12/13 جمادی الثانی15 31  

دوشنبه 96/12/14 جمادی الثانی16 32  

سه شنبه 96/12/15 جمادی الثانی17 33  

چهار شنبه 96/12/16 جمادی الثانی18 34  

پنجشنبه 96/12/17 جمادی الثانی19 * دروس جنبی

جمعه         96/12/18 جمادی الثانی20 ولادت حضرت زهرا (س)  

شنبه         96/12/19 جمادی الثانی21 35  

یکشنبه 96/12/20 جمادی الثانی22 36  

دوشنبه 96/12/21 جمادی الثانی23 37  

سه شنبه 96/12/22 جمادی الثانی24 38  

چهار شنبه 96/12/23 جمادی الثانی25 39  

پنجشنبه 96/12/24 جمادی الثانی26 * دروس جنبی

جمعه         96/12/25 جمادی الثانی27 تعطیل

شنبه         96/12/26 جمادی الثانی28 40  

یکشنبه 96/12/27 جمادی الثانی29 41  

دوشنبه 96/12/28 1 رجب ولادت امام محمد باقر (ع) *  

سه شنبه 96/12/29 2 رجب روز ملی شدن صنعت نفت تعطیل 

چهار شنبه 97/01/01 3 رجب عید نوروز تعطیل 

پنجشنبه 97/01/02 4 رجب عید نوروز تعطیل 

جمعه         97/01/03 5 رجب عید نوروز تعطیل 

شنبه         97/01/04 6 رجب عید نوروز تعطیل 

یکشنبه 97/01/05 7 رجب * امتحانات نیمسال اول

دوشنبه 97/01/06 8 رجب *

سه شنبه 97/01/07 9 رجب *

چهار شنبه 97/01/08 10 رجب *

پنجشنبه 97/01/09 11 رجب *

جمعه         97/01/10 12 رجب تعطیل  

شنبه         97/01/11 13 رجب ولادت حضرت علی علیه اسلام تعطیل اعتکاف

یکشنبه 97/01/12 14 رجب روز جمهوری اسلامی تعطیل اعتکاف

دوشنبه 97/01/13 15 رجب روز طبیعت- وفات حضرت زینب (س) تعطیل اعتکاف

سه شنبه 97/01/14 16 رجب 42  

چهار شنبه 97/01/15 17 رجب 43  

پنجشنبه 97/01/16 18 رجب * دروس جنبی

جمعه         97/01/17 19 رجب تعطیل  

شنبه         97/01/18 20 رجب 44  

یکشنبه 97/01/19 21 رجب 45  

دوشنبه 97/01/20 22 رجب 46  

سه شنبه 97/01/21 23 رجب 47  

چهار شنبه 97/01/22 24 رجب 48  

پنجشنبه 97/01/23 25 رجب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تعطیل  

جمعه         97/01/24 26 رجب تعطیل  

شنبه         97/01/25 27 رجب عید مبعث تعطیل  

یکشنبه 97/01/26 28 رجب 49  

دوشنبه 97/01/27 29 رجب 50  

سه شنبه 97/01/28 1 شعبان 51  

چهار شنبه 97/01/29 2 شعبان 52  

پنجشنبه 97/01/30 3 شعبان ولادت امام حسین (ع) تعطیل  

جمعه         97/01/31 4 شعبان ولادت حضرت ابوالفضل (ع) تعطیل  

شنبه         97/02/01 5 شعبان ولادت حضرت امام سجاد (ع) 53  

یکشنبه 97/02/02 6 شعبان 54  

دوشنبه 97/02/03 7 شعبان 55  

سه شنبه 97/02/04 8 شعبان 56  

چهار شنبه 97/02/05 9 شعبان 57  

پنجشنبه 97/02/06 10 شعبان * دروس جنبی

جمعه         97/02/07 11 شعبان ولادت حضرت علی اکبر (ع)  

شنبه         97/02/08 12 شعبان 58  

یکشنبه 97/02/09 13 شعبان 59  

دوشنبه 97/02/10 14 شعبان 60  

سه شنبه 97/02/11 15 شعبان ولادت امام زمان (عج) تعطیل

چهار شنبه 97/02/12 16 شعبان 61  

پنجشنبه 97/02/13 17 شعبان * دروس جنبی

جمعه         97/02/14 18 شعبان  

شنبه         97/02/15 19 شعبان 62  

یکشنبه 97/02/16 20 شعبان 63  

دوشنبه 97/02/17 21 شعبان 64  

سه شنبه 97/02/18 22 شعبان 65  

چهار شنبه 97/02/19 23 شعبان 66  

پنجشنبه 97/02/20 24 شعبان * دروس جنبی

جمعه         97/02/21 25 شعبان ماه مبارک رمضان  

åã ÝíÓäãÇ ˜áæÈ ÇÝÓÑÇä
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد

نظرات خصوصی جواب داده نمی شود