سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

تقویم آموزشی حوزه علمیه (روزهای درسی، تعطیل و ...)

  • ۲۲:۰۶

تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی  96-95 سطوح عالی حوزه علمیه استان قم در یک نگاه 
زمان  توزیع طول نیمسال به روز    ملاحظات 
شروع درس  پایان درس  شروع امتحان  پایان امتحان  طول دوره  درسی  پنجشنبه  تعطیلات 
شنبه سه شنبه شنبه جمعه 122 63 14 40 17 جمعه 
95/11/2 96/3/2 96/04/10 96/04/23   23 تعطیلات مذهبی و رسمی
  شنبه 95/11/02 ربیع الثانی22 آغاز نیمسال دوم هفته اول 1  
2 یکشنبه 95/11/03 ربیع الثانی23   هفته اول 2  
3 دوشنبه 95/11/04 ربیع الثانی24   هفته اول 3  
4 سه شنبه 95/11/05 ربیع الثانی25   هفته اول 4  
5 چهار شنبه 95/11/06 ربیع الثانی26   هفته اول 5  
6 پنجشنبه 95/11/07 ربیع الثانی27   هفته اول * دروس جنبی
7 جمعه 95/11/08 ربیع الثانی28   تعطیل -  
8 شنبه 95/11/09 ربیع الثانی29   هفته دوم 6  
9 یکشنبه 95/11/10 ربیع الثانی30   هفته دوم 7  
10 دوشنبه 95/11/11 جمادی الاولی1   هفته دوم 8  
11 سه شنبه 95/11/12 جمادی الاولی2   هفته دوم 9  
12 چهار شنبه 95/11/13 جمادی الاولی3   هفته دوم 10  
13 پنجشنبه 95/11/14 جمادی الاولی4   هفته دوم * دروس جنبی
14 جمعه 95/11/15 جمادی الاولی5 ولادت حضرت زینب (س) تعطیل -  
15 شنبه 95/11/16 جمادی الاولی6   هفته سوم 11  
16 یکشنبه 95/11/17 جمادی الاولی7   هفته سوم 12  
17 دوشنبه 95/11/18 جمادی الاولی8   هفته سوم 13  
18 سه شنبه 95/11/19 جمادی الاولی9   هفته سوم 14  
19 چهار شنبه 95/11/20 جمادی الاولی10   هفته سوم 15  
20 پنجشنبه 95/11/21 جمادی الاولی11   هفته سوم * دروس جنبی
21 جمعه 95/11/22 جمادی الاولی12 پیروزی انقلاب اسلامی تعطیل -  
22 شنبه 95/11/23 جمادی الاولی13 شهادت حضرت زهرا (س) به روایتی هفته چهارم - تعطیل
23 یکشنبه 95/11/24 جمادی الاولی14   هفته چهارم - تعطیل
24 دوشنبه 95/11/25 جمادی الاولی15   هفته چهارم - تعطیل
25 سه شنبه 95/11/26 جمادی الاولی16   هفته چهارم 16  
26 چهار شنبه 95/11/27 جمادی الاولی17   هفته چهارم 17  
27 پنجشنبه 95/11/28 جمادی الاولی18   هفته چهارم * دروس جنبی
28 جمعه 95/11/29 جمادی الاولی19   تعطیل -  
29 شنبه 95/11/30 جمادی الاولی20   هفته پنجم 18  
30 یکشنبه 95/12/01 جمادی الاولی21   هفته پنجم 19  
31 دوشنبه 95/12/02 جمادی الاولی22   هفته پنجم 20  
32 سه شنبه 95/12/03 جمادی الاولی23   هفته پنجم 21  
33 چهار شنبه 95/12/04 جمادی الاولی24   هفته پنجم 22  
34 پنجشنبه 95/12/05 جمادی الاولی25   هفته پنجم * دروس جنبی
35 جمعه 95/12/06 جمادی الاولی26   تعطیل -  
36 شنبه 95/12/07 جمادی الاولی27   هفته ششم 23  
37 یکشنبه 95/12/08 جمادی الاولی28   هفته ششم 24  
38 دوشنبه 95/12/09 جمادی الاولی29   هفته ششم 25  
39 سه شنبه 95/12/10 جمادی الثانی1   هفته ششم - تعطیل
40 چهار شنبه 95/12/11 جمادی الثانی2   هفته ششم - تعطیل
41 پنجشنبه 95/12/12 جمادی الثانی3 شهادت حضرت زهرا (س)  هفته ششم - تعطیل
42 جمعه 95/12/13 جمادی الثانی4   تعطیل -  
43 شنبه 95/12/14 جمادی الثانی5   هفته هفتم 26  
44 یکشنبه 95/12/15 جمادی الثانی6   هفته هفتم 27  
45 دوشنبه 95/12/16 جمادی الثانی7   هفته هفتم 28  
46 سه شنبه 95/12/17 جمادی الثانی8   هفته هفتم 29  
47 چهار شنبه 95/12/18 جمادی الثانی9   هفته هفتم 30  
48 پنجشنبه 95/12/19 جمادی الثانی10   هفته هفتم * دروس جنبی
49 جمعه 95/12/20 جمادی الثانی11   تعطیل -  
50 شنبه 95/12/21 جمادی الثانی12   هفته هشتم 31  
51 یکشنبه 95/12/22 جمادی الثانی13   هفته هشتم 32  
52 دوشنبه 95/12/23 جمادی الثانی14   هفته هشتم 33  
53 سه شنبه 95/12/24 جمادی الثانی15   هفته هشتم 3  
54 چهار شنبه 95/12/25 جمادی الثانی16   هفته هشتم 35  
55 پنجشنبه 95/12/26 جمادی الثانی17   هفته هشتم * دروس جنبی
56 جمعه 95/12/27 جمادی الثانی18   تعطیل -  
57 شنبه 95/12/28 جمادی الثانی19   هفته نهم -  
58 یکشنبه 95/12/29 جمادی الثانی20 ولادت حضرت زهرا(س) روز ملی شدن صنعت نفت هفته نهم - تعطیل
59 دوشنبه 95/12/30 جمادی الثانی21   هفته نهم -  
60 سه شنبه 96/01/01 جمادی الثانی22 عید نوروز هفته نهم - تعطیل
61 چهار شنبه 96/01/02 جمادی الثانی23 عید نوروز هفته نهم - تعطیل
62 پنجشنبه 96/01/03 جمادی الثانی24 عید نوروز هفته نهم - تعطیل
63 جمعه 96/01/04 جمادی الثانی25   تعطیل - تعطیل
64 شنبه 96/01/05 جمادی الثانی26   هفته دهم - امتحانات نیمسال اول
65 یکشنبه 96/01/06 جمادی الثانی27   هفته دهم - امتحانات نیمسال اول
66 دوشنبه 96/01/07 جمادی الثانی28   هفته دهم - امتحانات نیمسال اول
67 سه شنبه 96/01/08 جمادی الثانی29   هفته دهم - امتحانات نیمسال اول
68 چهار شنبه 96/01/09 رجب 1 ولادت امام محمد باقر(ع) هفته دهم - امتحانات نیمسال اول
69 پنجشنبه 96/01/10 رجب 2   هفته دهم - امتحانات نیمسال اول
70 جمعه 96/01/11 رجب 3 شهادت امام هادی(ع) تعطیل -  
71 شنبه 96/01/12 رجب 4 روز جمهوری اسلامی هفته یازدهم - امتحانات نیمسال اول
72 یکشنبه 96/01/13 رجب 5 روز طبیعت هفته یازدهم - تعطیل
73 دوشنبه 96/01/14 رجب 6   هفته یازدهم 36  
74 سه شنبه 96/01/15 رجب 7   هفته یازدهم 37  
75 چهار شنبه 96/01/16 رجب 8   هفته یازدهم 38  
76 پنجشنبه 96/01/17 رجب 9   هفته یازدهم * دروس جنبی
77 جمعه 96/01/18 رجب 10 ولادت امام جواد (ع) تعطیل -  
78 شنبه 96/01/19 رجب 11   هفته دوازدهم 39  
79 یکشنبه 96/01/20 رجب 12   هفته دوازدهم 40  
80 دوشنبه 96/01/21 رجب 13 ولادت امام علی (ع) هفته دوازدهم - تعطیل
81 سه شنبه 96/01/22 رجب 14   هفته دوازدهم - اعتکاف
82 چهار شنبه 96/01/23 رجب 15 وفات حضرت زینب (س) هفته دوازدهم - اعتکاف
83 پنجشنبه 96/01/24 رجب 16   هفته دوازدهم * دروس جنبی
84 جمعه 96/01/25 رجب 17   تعطیل -  
85 شنبه 96/01/26 رجب 18   هفته سیزدهم 41  
86 یکشنبه 96/01/27 رجب 19   هفته سیزدهم 42  
87 دوشنبه 96/01/28 رجب 20   هفته سیزدهم 43  
88 سه شنبه 96/01/29 رجب 21   هفته سیزدهم 44  
89 چهار شنبه 96/01/30 رجب 22   هفته سیزدهم 45  
90 پنجشنبه 96/01/31 رجب 23   هفته سیزدهم * دروس جنبی
91 جمعه 96/02/01 رجب 24   تعطیل -  
92 شنبه 96/02/02 رجب 25 شهادت امام موسی کاظم (ع) هفته چهاردهم - تعطیل
93 یکشنبه 96/02/03 رجب 26   هفته چهاردهم -  
94 دوشنبه 96/02/04 رجب 27 مبعث پیامبر (ص) هفته چهاردهم - تعطیل
95 سه شنبه 96/02/05 رجب 28   هفته چهاردهم 46  
96 چهار شنبه 96/02/06 رجب 29   هفته چهاردهم 47  
97 پنجشنبه 96/02/07 شعبان 1   هفته چهاردهم * دروس جنبی
98 جمعه 96/02/08 شعبان 2   تعطیل    
99 شنبه 96/02/09 شعبان 3 ولادت امام حسین (ع) هفته پانزدهم  - تعطیل
100 یکشنبه 96/02/10 شعبان 4 ولادت حضرت عباس (ع) هفته پانزدهم  48  
101 دوشنبه 96/02/11 شعبان 5 ولادت امام سجاد (ع) هفته پانزدهم  49  
102 سه شنبه 96/02/12 شعبان 6   هفته پانزدهم  50  
103 چهار شنبه 96/02/13 شعبان 7   هفته پانزدهم  51  
104 پنجشنبه 96/02/14 شعبان 8   هفته پانزدهم  * دروس جنبی
105 جمعه 96/02/15 شعبان 9   تعطیل -  
106 شنبه 96/02/16 شعبان 10   هفته شانزدهم  52  
107 یکشنبه 96/02/17 شعبان 11 ولادت حضرت علی اکبر (ع) هفته شانزدهم  53  
108 دوشنبه 96/02/18 شعبان 12   هفته شانزدهم  54  
109 سه شنبه 96/02/19 شعبان 13   هفته شانزدهم  55  
110 چهار شنبه 96/02/20 شعبان 14   هفته شانزدهم  * دروس جنبی
111 پنجشنبه 96/02/21 شعبان 15 ولادت امام زمان (ع) هفته شانزدهم  - تعطیل
112 جمعه 96/02/22 شعبان 16   تعطیل -  
113 شنبه 96/02/23 شعبان 17   هفته هفدهم 56  
114 یکشنبه 96/02/24 شعبان 18   هفته هفدهم 57  
115 دوشنبه 96/02/25 شعبان 19   هفته هفدهم 58  
116 سه شنبه 96/02/26 شعبان 20   هفته هفدهم 59  
117 چهار شنبه 96/02/27 شعبان 21   هفته هفدهم 60  
118 پنجشنبه 96/02/28 شعبان 22   هفته هفدهم * دروس جنبی
119 جمعه 96/02/29 شعبان 23  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تعطیل -  
120 شنبه 96/02/30 شعبان 24   هفته هجدهم 61  
121 یکشنبه 96/02/31 شعبان 25   هفته هجدهم 62  
122 دوشنبه 96/03/01 شعبان 26   هفته هجدهم 63  

åã ÝíÓäãÇ ˜áæÈ ÇÝÓÑÇä
  • ۲۳۰۲
منتظر...
تشکر
خواهش می کنم...
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد

نظرات خصوصی جواب داده نمی شود