سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

احکام جنین سقط شده و میت کودک

  • ۲۰:۰۰

احکام جنین سقط شده و مرده با احکام میت کودک و نوزاد زیاد متفاوت نیست. یک مطلب احکام غسل کودک است و مطلب دیگر احکام نماز میت برای بچه است. همچنین کفن و دفن نوزاد، بچه و جنین سقط شده هم باید بررسی شود.

ابتدا باید دانست که این احکام برای چهار دسته متفاوت است: احکام جنین سقط شده کمتر از چهار ماه، احکام جنین سقط شده بیشتر از چهار ماه، احکام نوزاد و کودک کمتر از شش سال و احکام کودک بیشتر از شش سال.


احکام جنین سقط شده

احکام جنین سقط شده کمتر از چهار ماه و همچنین بیشتر از چهار ماه را قبلا توضیح دادیم که به همان مطالب مراجعه کنید. به طور خلاصه جنین کمتر از چهار ماه بدون غسل باید در پارچه ای پیچیده شود و دفن شود. نماز میت هم ندارد. ولی جنین بیشتر از چهار ماه را باید مثل بزرگسالان غسل داد و کفن و دفن کرد. البته جنین بیشتر از چهار ماه نماز میت ندارد.


احکام میت نوزاد و کودک

احکام نوزاد و کودک کمتر از شش سال هم دقیقا مثل جنین بیشتر از چهار ماه است. یعنی مثل بزرگسالان غسل میت داده، کفن و دفن کرده و بدون خواندن نماز میت به خاک می سپارند. البته آیت الله بهجت احتیاط واجب کرده اند که اگر بچه کمتر از شش سال سن دارد و عارف به نماز باشد، نماز میت خوانده شود.

احکام کودک و بچه بیشتر از شش سال هم کاملا با بزرگسالان یکسان است. یعنی غسل میت، کفن، نماز میت، همه باید انجام شوند. در سه قسم آخر بعد از غسل میت حنوط هم باید انجام شود.


نماز میت برای بچه در رساله مراجع تقلید

مسأله ۵۹۴ نماز خواندن بر میّت مسلمان، اگر چه بچه باشد واجب است، ولی باید پدر و مادر آن بچه (۱) یا یکی از آنان مسلمان باشند و شش سال بچه تمام شده باشد. 

(۱) (فاضل: ) پدر و مادر و جدّ و جدّه آن بچه.. 

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی: ) مسأله نماز خواندن بر میّت مسلمان یا بچه ای که محکوم به اسلام و شش سال او تمام شده باشد واجب است. 

(مکارم: ) مسأله واجب است بر هر میّت مسلمان و بالغ نماز بخوانند و بر بچه نابالغ اگر کمتر از شش سال نداشته باشد نیز احتیاط واجب آن است که نماز بخوانند. 

(بهجت: ) مسأله نماز خواندن بر میّت شیعه اثنا عشری واجب است بلکه بر هر مسلمان که شهادتین می‌گوید تا وقتی که چیزی که منافات با شهادتین دارد از او صادر نشده باشد بنا بر اقوی واجب است و خواندن نماز میّت بر کسانی که محکوم به کفر هستند مثل غُلاة و خوارج و نواصب جایز نیست. نماز میّت بر بچه اگر شش سالش تمام شده باشد واجب است بلکه بنا بر احتیاط اگر عارف به نماز باشد و کمتر از شش سال هم داشته باشد باید بر او نماز بخوانند ولی باید پدر و مادر آن بچه یا یکی از آنان مسلمان باشند و اگر عارف به نماز نیست باید شش سالش تمام شده باشد. 


مسائل اختصاصی 

(خوئی، تبریزی، زنجانی: ) مسأله ۶۰۱ نماز خواندن بر بچه ای که شش سال او تمام نشده، رجاءً مانعی ندارد ولی نماز خواندن بر بچه ای که مرده به دنیا آمده، مستحب نیست. 

(گلپایگانی، صافی: ) مستحب است.. 

(بهجت: ) مسأله ۵۱۵ نماز بر میّت دیوانه ای که پدر یا مادرش مسلمان هستند واجب است ؛ و هم چنین است نماز بر مرده ای که در بلاد اسلامی پیدا شود و همین طور است مرده ای که در بلاد کفر پیدا شود و در آنجا مسلمانان هم زندگی کنند و احتمال برود که این میت مسلمان باشد و یا از مسلمان متولد شده باشد. 

(بهجت: ) مسأله ۵۱۶ نماز میت واجب کفائی است، که با خواندن یک نفر از دیگران ساقط می‌شود به شرط آن که نمازگزار شیعه اثنی عشری و بنا بر احوط بالغ باشد. 

(سیستانی: ) مسأله ۵۸۴ بنا بر احتیاط واجب نماز خواندن بر بچه ای که شش سال او تمام نشده ولی نماز را می‌فهمیده، لازم است و اگر نمی فهمیده خواندن نماز بر او رجاءً مانعی ندارد و امّا نماز خواندن بر بچه ای که مرده به دنیا آمده مستحب ّ نیست. 


مسأله ۵۹۵ نماز میّت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود

مسأله ۵۹۵ نماز میّت باید بعد از غسل (۱) و حنوط و کفن کردن او خوانده شود (۲) و اگر پیش از اینها، یا در بین اینها بخوانند (۳)، اگر چه از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد کافی نیست. (۱) (زنجانی: ) یا تیمّم.. 

(۲) (بهجت: ) و اگر وظیفه غیر از غسل و حنوط و کفن است، آن چه وظیفه است انجام بگیرد و بعد از آن نماز خوانده شود.. (۳) (صافی: ) اگر پیش از اینها بخوانند.. [1]


و لا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر و الکبیر حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر (6)، و یجب تکفینه و دفنه على المتعارف، لکن لایجب الصلاة علیه، بل لایستحبّ (7) أیضاً، و إذا کان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لایجب غسله (8)، بل یلفّ فی خرقة (9) و یدفن. 
(6). مکارم الشیرازی: بل لایبعد الحکم به إذا استوى خلقه و لو قبل تمام الأربعة 
(7). الگلپایگانی: إذا تولّد میّتاً 
(8). الگلپایگانی: إن لم یستو خلقته قبل ذلک، و إلّافلایبعد إلحاقه من تمّ له أربعة أشهر 
(9). الخوئی: وجوب اللفّ مبنیّ على الاحتیاط [2]س 239: از حضرتعالی تقاضا می‏کنیم به سه سؤال زیر پاسخ فرمایید. 1. اگر زن حامله‏ای هنگام وضع حمل از دنیا برود، جنین موجود در رحم زن در موارد زیر چه حکمی دارد: الف: اگر روح به تازگی در او دمیده شده باشد (سه ماه یا بیشتر)، با توجه به این که احتمال مرگ جنین در صورت خارج کردن آن از رحم مادر بسیار زیاد است؟ ب: اگر عمر جنین هفت ماه یا بیشتر باشد؟ ج: اگر جنین در رحم مادر مرده باشد؟ 2. اگر زن حامله هنگام وضع حمل بمیرد، آیا بررسی کامل مرگ و زندگی جنین بر دیگران واجب است؟ 3. اگر زن حامله هنگام وضع حمل فوت کند و بچه در شکم او زنده بماند و شخصی بر خلاف متعارف با وجود زنده بودن جنین دستور دفن مادر با جنین را بدهد، نظر شما در این‌باره چیست؟

ج: اگر جنین با مرگ مادرش فوت کند، و یا فوت مادر پیش از دمیده شدن روح در جنین باشد، خارج کردن آن از شکم مادر واجب نیست، بلکه جایز هم نیست. ولى اگر روح در او دمیده شده و در شکم مادرش که از دنیا رفته است، زنده باشد و احتمال زنده ماندنش تا زمان خارج کردن او از رحم مادر وجود داشته باشد، واجب است که سریعاً او را از شکم مادر خارج کنند، و تا وقتى که موت جنین در رحم احراز نشده است، دفن مادر همراه با جنین جایز نیست و اگر جنین زنده همراه مادرش دفن شد و حتى بعد از دفن هم احتمال زنده بودنش وجود داشته باشد، واجب است اقدام به نبش قبر و خارج کردن جنین زنده از شکم مادر نمایند. همچنین اگر حفظ حیات جنین در شکم مادرش متوقف بر دفن نکردن مادر باشد، ظاهر این است که تأخیر دفن مادر واجب است تا جان جنین حفظ شود، و اگر کسى بگوید دفن زن حامله با جنین زنده‏اى که در رحم او وجود دارد جایز است و دیگران به گمان صحّت‏ نظر او اقدام به دفن نمایند و این کار منجر به مرگ بچه در داخل قبر شود، پرداختن دیه بر کسى که مباشر دفن بوده، واجب است، مگر این که مرگ جنین مستند به گفته آن شخص باشد که در این صورت دیه بر او واجب است. [4]


کلمات جستجو شده:

احکام جنین سقط شده

احکام غسل کودک

غسل میت کودک

احکام جنین مرده

احکام میت نوزاد

احکام دفن نوزاد

نماز میت برای بچه

دفن جنین

کفن جنین

کفن بچه


منابع:

1. توضیح المسایل سیزده مرجع -  ج ۱، ص ۳۳۰

2. تعلیقات علی العروه الوثقی ج1 ص299

3. تعلیقات علی العروه الوثقی ج1 فصل فی الحنوط

4. Khamenei.ir

åã ÝíÓäãÇ ˜áæÈ ÇÝÓÑÇä
نـــای دل
جزاکم الله خیرا..

استفاده کردیم...

سپاس...
خواهش می کنم دوست عزیز...
علی اسمعیلی
تشکر مطلب جالبی بود تشکر اتفاقا می خواستم در سقط جنین مطلبی بنویسم تشکر
خواهش می کنم...
انجام وظیفه بود...
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد

نظرات خصوصی جواب داده نمی شود